petanque.fi
    
In English
 ETUSIVU 
 LIITTO 
 TIEDOTUS 
 ALUEET 
 SEURAT 
 LAJI 
 ALLAKKA 
 FORUM 
 LINKKEJÄ 
 ©INFO 
 REKISTERI 
 PRINT 

Seurajoukkueiden Euroopan cupin säännöt

Päivitetty tammikuussa 2006, CEP 10.1.2006


European Cup for club teams Seurajoukkueiden Euroopan cup
The European Cup is a continenously on-going international competition, which is intended to vitalise the Petanque sport and, once a year, to select the best European Club team. Consequently the requirement for participation is that all the players in each Club team belong to the same club.Euroopan cup on kansainvälinen kilpailu, jonka tarkoituksena on elävöittää petankkiurheilua ja kerran vuodessa valita paras eurooppalainen seurajoukkue. Tämän vuoksi kilpailussa on vaatimuksena, että joukkueen pelaajilla on lisenssi samasta seurasta.
1. Form of play1. Pelitapa
The European Cup for Club Teams is played according to the rules established by the Board of Directors.

For each match, each team must include 6 to 8 players. Teams of 6 players must include 1 player of the opposite sex to the remainder of the team; Teams of 7 and 8 players must include 2 players of the opposite sex to the remainder of the team.

The Teams form into one (1) open triple, one (1) mixed triple, two (2) open doubles and one (1) mixed double. Each club competition is to be played in three (3) rounds, when two (2) or three (3) matches, respectively, are beeing played at the same time. At international meetings each club team may include a coach.
Seurajoukkueiden Euroopan cup pelataan CEP:n johtokunnan antamia sääntöjä noudattaen.

Jokaisessa ottelussa kussakin seurajoukkueessa on 6-8 pelaajaa. Joukkueissa on molempien sukupuolien oltava edustettuina. Joukkueissa, joissa on 7 tai 8 pelaajaa, vähintään kahden pelaajan on oltava vastakkaista sukupuolta kuin muut joukkueen pelaajat.

Seura muodostaa pelaajista joukkueet yhteen (1) trippeliin, yhteen (1) sekatrippeliin, kahteen (2) duppeliin ja yhteen (1) sekaduppeliin. Jokaiseen seurojen välillä pelattavaan cupkierrokseen kuuluu kolme (3) pelikierrosta, jolloin pelataan kaksi (2) tai kolme (3) peliä samanaikaisesti. Kansainvälisissä tapaamisissa jokaiseen seurajoukkueeseen voi kuulua myös yksi valmentaja.
2. Order of play2. Pelijärjestys
Each club match will be carried out in three rounds:
 1. In the first round two triple games will be played, when the corresponding team combinations of both the club teams meet.
 2. In the second round three double games will be played, when corresponding team combinations of both the teams meet.
 3. In the third round two triple games will be played, when the mixed triple team combination of the club teams meet the open triple of the opposing team.
The teams are awarded 1 point for each match won. Each club meeting may therefore end in 7-0, 6-1, 5-2 or 4-3.
Seurojen välisessä kohtaamisessa pelataan kolme pelikierrosta:
 1. Ensimmäisellä kierroksella pelataan kaksi trippeliottelua, joissa yleisen sarjan joukkueet pelaavat vastakkain ja sekatrippelit pelaavat vastakkain.
 2. Toisella kierroksella pelataan kolme duppeliottelua, joissa yleisen sarjan joukkueet pelaavat vastakkain ja sekaduppelit pelaavat vastakkain.
 3. Kolmannella kierroksella pelataan kaksi trippeliottelua, joissa sekatrippelijoukkueet pelaavat vastustavan seuran yleisen sarjan joukkuetta vastaan.
Joukkueet saavat yhden pisteen jokaisesta voitetusta ottelusta. Seurojen välinen kohtaaminen voi siten päättyä numeroihin 7-0, 6-1, 5-2 tai 4-3.
3. Registration3. Ilmoittautuminen
The federation of each nation decides how the registration (entry) is to be made. However, it is an absolute condition that all and every player and coach shall be licensed with the qualifying club during the current year of play. No player may participate in different club teams during the same European Cup.

The responsability for following this basic rule is with the federation of the participating nations.

Qualification shall be by competition specifically organised for this championship. The federations of every nation may decide on their national qualification and administer the national competition.

The winning club in each nation will participate in the International eliminations leading to the finals of the European Cup for Club Teams.

The title-holders are qualiried directly to the semi-finals.
Kansalliset liitot päättävät kuinka ilmoittautuminen kussakin maassa tapahtuu. Tästä huolimatta vaatimuksena on, että kaikilla pelaajilla ja valmentajalla on pelivuonna lisenssi edustamastaan seurasta. Pelaaja voi osallistua vain yhden ja saman seuran joukkueessa kunkin vuoden Euroopan cupiin.

Säännön valvomisesta vastaavat kilpailuun osallistuvien maiden liitot.

Edustusvalinta tapahtuu sitä varten järjestetyssä kilpailussa. Kukin kansallinen liitto päättää itse kansallisista karsinnoistaan ja huolehtii niiden järjestämisestä.

Karsinnan voittanut seura kustakin maasta osallistuu kansainväliseen Euroopan cupiin.

Edellisen vuoden mestari pääsee suoraan välieriin.
4. Registration fee4. Ilmoittautumismaksu
Each participating federation is free to decide the entry fee of their national tournament. All participating federations must pay an entry fee to the CEP; this entry fee is based on the number of licenses held in each federation and is determined as follows: Kansalliset liitot voivat vapaasti päättää kansallisen karsintansa osallistumismaksusta. Jokainen osallistuva maa maksaa osallistumismaksun CEP:lle. Tämän maksun suuruus riippuu liiton koosta alla olevan taulukon mukaan:
0-1000   licensed members  150 EUR
1001-3000 licensed members  300 EUR
3001-5000 licensed members  450 EUR
5000-10000 licensed members  750 EUR
10001-   licensed members  1200 EUR

The sum should be paid in Euros on Volksbank Lahr, client number 60823804
IBAN: DE 80682900000060823804 before the 1st of March.

5. Allocation of the entry fee5. Ilmoittautumismaksujen käyttö
75% of the prize fund will be divided every year as follows:

(25% is set aside to the prize fund and will be administered by the executive committee)

50% will be divide as travel subsidy to the participating clubs.
30% will be awarded to the club arranging the finals.
20% will be at disposal to the European cup committee and to administration of the cup.
75% palkintorahastosta jaetaan vuosittain seuraavasti:

(25% jätetään rahastoon, jonka hallinnosta vastaa hallitus)

50% jaetaan matkatukena osallistuville seuroille.
30% annetaan seuralle, joka järjestää finaalin.
20% osoitetaan Euroopan cup -komitean ja cupin hallinnon kuluihin.
6. International matches6. Kansainväliset ottelut
The CEP Board of Directors will carry out the drawing of lots for the International finals.

Federations, who want to participate, have to declare their interest to the Secretary of the CEP, no later than the 1 march every year. The national selection shall be finalised at latest on 15 April every year, and the results must be sent to the Secretary of the CEP within 7 days.

The 1/8 finals shall take place no later than last weekend in June every year. The quarterfinals shall take place no later than the last weekend in September every year. The Semi-finals and the final will be played at the same occasion in the nation where the title-holders are residents no later than the last weekend in November every year. Date will be decided in conjunction with the hosts.
CEP:n johtokunta suorittaa kansainvälisten pelikierrosten arvonnat.

Euroopan cupiin haluavien liittojen on ilmoitettava kiinnostuksestaan CEP:n sihteerille viimeistään maaliskuun 1. päivä. Kansalliset karsinnat on pelattava huhtikuun 15. päivään mennessä, ja niiden tulokset on lähetettävä CEP:n sihteerille 7 päivän sisällä.

Neljännesvälierät pelataan viimeistään kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Puolivälierät pelataan viimeistään syyskuun viimeisenä viikonloppuna. Välierät ja finaali pelataan yhdessä kilpailussa, joka pelataan siinä maassa, johon edellisen vuoden voittaja on rekisteröity. Finaaliviikonloppu järjestetään viimeistään marraskuun viimeisenä viikonloppuna. Päivämäärä päätetään yhdessä kilpailua isännöivän tahon kanssa.
7. Economics7. Talous
All the participating teams assume the cost of their own travel. "Home teams" i.e. the winning club in each country are responsible for the accomodation and board (of reasonable standard) of the visiting teams, comprising at most 8 persons. They should also be prepared to assist with board and lodging for any accompanying supporters, who will, however, take responsability for their own costs. The host country is responsible for the referee costs.Kaikki osallistuvat joukkueet vastaavat matkakustannuksistaan itse. "Kotijoukkue", eli kunkin maan karsinnan voittanut seura, vastaa vierailevien joukkueiden majoituksista ja kuljetuksista (kohtuullisen tasoinen). Joukkueeseen voi kuulua enintään kahdeksan (8) henkeä. Kotijoukkueiden on avustettava myös vierailevan joukkueen kannattajien majoitus- ja kuljetusjärjestelyissä. Nämä vastaavat aiheutuneista kuluista kuitenkin itse. Isäntämaa vastaa tuomarikuluista.
8. Umpire8. Tuomari
The host country will select an umpire for national and international matches. The umpire must have at least national status and must not belong to a club playing the current cup match. Umpire costs are to be paid by the host country.Isäntämaa valitsee tuomarin kansallisiin ja kansainvälisiin otteluihin. Tuomarin on oltava vähintään kansallisen tason tuomari, eikä hän saa olla otteluun osallistuvan seuran jäsen. Tuomarikuluista vastaa isäntämaa.
9. Walkover - rule9. Vapaa vuoro
If a club winning the national competition cannot fulfil an international match, the place will be offered to the runner-up club of the national finals. In case this club also is unable to play the international match, the opponents have won by a walkover. A Team handing a Walkover to an International match may not participate in the national qualification competition on the following year.Jos seura, joka on voittanut kansallisen karsinnan, ei voi pelata kansainvälistä ottelua, tarjotaan edustuspaikkaa kansallisessa karsinnassa toiseksi sijoittuneelle seuralle. Mikäli tämäkään ei voi pelata ottelua, on vastustaja voittanut vapaa vuoron. Joukkue, joka on näin luovuttanut kansainvälisen ottelun, ei voi osallistua seuraavana vuonna järjestettäviin kansallisiin karsintakilpailuihin.