petanque.fi
    
In English
 ETUSIVU 
 LIITTO 
 TIEDOTUS 
 ALUEET 
 SEURAT 
 LAJI 
 ALLAKKA 
 FORUM 
 LINKKEJÄ 
 ©INFO 
 REKISTERI 
 PRINT 
Suomen Petanque-Liitto SPL ry

Kilpailusäännöt

Hyväksytty Suomen Petanque-Liitto SP-L ry:n syysliittokokouksessa 24.11.2007


1. Yleistä

Nämä säännöt koskevat kaikkia liiton jäsenseuroja. Kilpailujen järjestäjänä toimii aina jokin seura, useampi seura yhdessä tai liitto.

Liiton kilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä pelisääntöjä. Myös järjestäessään muita kuin kilpailukalenteriin hyväksyttyjä kilpailuja on seuran kiinnitettävä huomiota kansainvälisten pelisääntöjen noudattamiseen ja niiden tunnetuksi tekemiseen.


2. Kilpailukalenteri

2.1 Varsinainen kilpailukalenteri

Kilpailukalenteriin merkitään tärkeimmät kansainväliset kilpailut, kotimaiset arvokilpailut ja seurojen kilpailukalenteriin merkittäväksi anomat muut arvopistekilpailut.

Kilpailukausi on 1.2. - 31.10. Liittohallitus tekee ehdotuksen seuraavan vuoden kilpailukalenterin rungoksi ja se vahvistetaan syysliittokokouksessa. Seurojen tulee 31.12. mennessä kirjallisesti anoa liitolta järjestämänsä kilpailun merkitsemistä kilpailukalenteriin. Liittohallitus vahvistaa vuosittain 31.1. mennessä kilpailukalenterin.

Vahvistetut ja lopulliset kilpailukalenterit toimitetaan kaikille liiton seuroille viipymättä.

2.2 Määritelmiä

1) Arvokilpailut
- SM-kilpailut, SM-sarjat ja divisioonat, Suomen cup, karsintakilpailut
- Lisenssi pakollinen

2) Muut arvopistekilpailut
- Lisenssi pakollinen

3) Muut kilpailut
- Lisenssipakko tai -vapaus järjestäjän päätettävissä

2.3 Kilpailujen sijoittaminen kalenteriin

Kilpailuja voivat järjestää vain liitto ja sen jäsenseurat. SM-, PM-, EM- ja MM-kilpailujen kanssa samanaikaisesti ei voi järjestää muita saman sarjan arvopistekilpailuja.

Kilpailukalenterissa määritellään loppukesälle myös kaksi kansallisista kilpailuista vapaata viikonloppua eri paikkakuntien omia mestaruuskilpailuja ja vastaavia varten.

Jos kilpailukalenteriin merkitty kilpailu peruutetaan tai sen joukkue ja/tai pelimuotoa muutetaan, on järjestäjän siitä riittävän ajoissa omalla kustannuksellaan ilmoitettava kaikille liiton seuroille. Ellei seura näin tee, sen järjestämiä kilpailuja ei oteta seuraavana vuonna kilpailukalenteriin.

2.4 Valinta edustustehtäviin

Yleisen sarjan MM-edustajat karsitaan neljässä trippelimuotoisessa karsintaosakilpailussa, joista jaetaan pisteitä kahdeksalle parhaalle 10-8-7-5-4-3-2-1. Karsintaosakilpailuissa saa joukkueeseen nimetä neljä pelaajaa. Pelimuoto on cirkelpoule. Peliaika on rajoitettu (enintään 1 tunti + 2 snadia).

Liittohallitus valitsee edustusjoukkueet ja -pelaajat muihin edustustehtäviin. Edustustehtäviin voivat päästä ainoastaan kansainvälisten sääntöjen määrittelemät MM-kisoissa edustuskelpoiset pelaajat.


3. Kilpailujen järjestäminen

3.1 Yleisjärjestelyt

3.1.1 Toimisto ja hallinto

Järjestäjien on nimettävä kilpailuihin järjestelytoimikunta, joka vastaa yleisistä järjestelyistä ja sihteeristö, joka vastaa tulospalvelusta. Järjestäjien on myös nimettävä kisoihin ylintä valtaa käyttävä jury, johon kuuluu 3-5 henkilöä, mukana vähintään yksi kilpailun järjestäjän edustaja ja yksi pelaajien edustaja sekä arvokilpailuissa yksi liiton edustaja.

Kilpailupaikalla tulee olla toimistopiste, josta voi saada myös ensiavun. Toimistopisteessä tulee olla tulostaulu. Suihku ja vaatteiden vaihto- ja säilytystilat ovat suositeltavat. Järjestäjien on osoitettava WC kilpailujen välittömässä läheisyydessä.

3.1.2 Tuomarit

Tuomaritasoja on kaksi; kansallinen tuomari ja aluetuomari. SP-L määrittelee tasojen pätevyysvaatimukset ja myöntää pätevyydet.

Arvo- ja muissa arvopistekilpailuissa on oltava kansallinen tuomari. Alueellisessa 2. divisioonassa riittää myös aluetuomari.

Liitto voi järjestävän seuran pyynnöstä osoittaa kilpailulle tuomarin.

Tuomarit tekevät 31.1. mennessä listan kilpailujen jakamisesta.

Liittokokous vahvistaa vuosittain kansallisten tuomarien palkkion määrän ja määräytymisperusteen.

Alueet kutsuvat itse tuomarit alueellisiin kilpailuihin ja sopivat heidän palkkioistaan.

3.1.3 Tiedottaminen

Kilpailujen tiedottamisesta vastaa järjestävä seura omalla kustannuksellaan, lukuun ottamatta SM-kilpailuja sekä sarjatoimintaa, joiden tiedottamisesta vastaa liitto.

Kilpailujen jälkeen on järjestäjien viipymättä ilmoitettava tulokset liiton kilpailurekisterin hoitajalle. Ilmoituksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

- kilpailun nimi
- paikkakunta
- kilpailujohtaja
- osanottajamäärät sarjoittain
- vähintään kahdeksan ensimmäisen joukkueen nimet, pelaajien nimet ja seurat
- samat tiedot mahdollisen lohdutuskilpailun tai -kilpailujen neljästä ensimmäisestä joukkueesta
- tuomarilomake

Kilpailurekisterin hoitaja toimittaa tiedot lehden toimitukselle.

3.2 Osallistumismaksut ja palkinnot

Osallistumismaksut ja palkinnot on eriteltävä kilpailukutsussa.

Kilpailun voittajille suositellaan annettavaksi voittopokaalit. Kolmelle parhaalle suositellaan annettavaksi muistomitalit.

Vuosittain toistuvissa kilpailuissa ei edellisen vuoden voittajilta peritä osallistumismaksua jos joukkueesta vähintään 2/3 on samoja pelaajia (ei koske sarjatoimintaa).

Tuomari tarkastaa kilpailukutsussa mainittujen palkintojen vastaavuuden ja tekee tarpeelliset merkinnät tuomarilomakkeeseen. Tämä ei koske SM-kilpailuja eikä sarjatoimintaa.

SM-kilpailuissa osallistumismaksu on senioreilta 15,- ja junioreilta 8,-.

3.3 Kilpailumuodot ja aikataulu

3.3.1 Yleistä

Petanque on kamppailua kahden joukkueen keskinäisestä paremmuudesta. Pelimuodon on taattava mahdollisimman oikeat voittajat, mutta annettava samalla kaikille mahdollisuus moniin hyviin kamppailuihin. Ottelumäärää voi lisätä järjestämällä alussa pudonneille uusi kilpailu.

3.3.2 Sijoittaminen

Saman seuran joukkueet on myös sijoitettava eri lohkoihin mikäli mahdollista. Sekajoukkueet, joissa on pelaajia vähintään kahdesta seurasta, eivät edusta lohkojaossa mitään seuraa.

3.3.3 Kilpailumuodot

Kilpailut voidaan pelata sarjalohkona, poule-pelinä, sveitsiläisenä systeeminä, cup-muotoisena tai näiden yhdistelmänä. Sarjalohkoissa on pyrittävä järjestämään lohkot siten, että päästään suoraan täyteen cup-kaavioon (4,8,16,32...). Jokaisesta lohkosta on kuitenkin päästävä likimain sama määrä joukkueita jatkoon. Sarjassa voittomäärän ollessa tasan ratkaisee sijoituksen ensin keskinäisten ottelujen voitot, sitten keskinäisten ottelujen tehtyjen ja annettujen pisteiden ero. Mikäli ero on sama suoritetaan asetus- ja ammuntakilpailu.

Sveitsiläinen systeemi on pelimuoto, jossa pelataan enemmän pelikierroksia kuin cupissa, mutta vähemmän kuin täydellisessä lohkossa. Pelikierrosten ja jatkopeleihin pääsevien joukkueiden lukumäärä voidaan sopia juryn päätöksellä ennen kilpailun alkua. Ensimmäisellä kierroksella joukkueet sijoitetaan pelikaavioon rankingin tai arvonnan perusteella. Pelikierroksen jälkeen voittaneet ja hävinneet joukkueet erotetaan taulukossa saavutettujen voittojen suhteessa ja niiden sisäinen järjestys on +/- pisteiden mukainen. Kierroksien peliparit muodostetaan niin, että joukkueet saavat aina uuden vastustajan, joka on mahdollisimman lähellä voittomäärässä ja +/- pisteiden suhteessa. Systeemi toimii parhaiten parillisella joukkuemäärällä. Jos joukkueita on pariton määrä, niin joka kierroksella yksi joukkue saa ilmaisen voiton, joka ei kuitenkaan muuta joukkueen +/- pistesaldoa. Jokainen joukkue voi saada vain yhden vapaan kierroksen.

Jatkopeleissä poule- tai sarjasysteemillä suositellaan joukkueet arvottavaksi siten, että ensin arvotaan ykköset eri lohkoihin, mikäli mahdollista, sitten kakkoset jne. Cup-systeemissä lohkovoittajat ja lohkokakkoset voidaan arpoa heti sekaisin kuitenkin siten, etteivät saman lohkon ykköset ja kakkoset joudu vastakkain ensimmäisellä pelikierroksella.

Cup-systeemissä joukkueet arvotaan kerran valmiiseen kaavioon ja sen jälkeen edetään kaavion mukaisesti. Jos joukkueita ei ole kaavioon sopivaa tasamäärää, jätetään tyhjät paikat ensimmäiselle kierrokselle. Jos kilpailu aloitetaan suoraan cup-muotoisena, on suositeltavaa sijoittaa 2, 4 tai 8 jne. ennakkosuosikkia siten, että ne eivät voi kohdata toisiaan ennen finaalia, välieriä tai puolivälieriä jne.

3.3.4 Ajoitus

Pelipäivään ei tulisi sijoittaa trippelissä yli seitsemää eikä duppelissa ja singelissä yli yhdeksää pelikierrosta. Mikäli otteluita kertyisi enemmän suositellaan alkuotteluiden aloittamista pelitilanteesta 2-2 tai kilpailujen jakamista kahdelle tai useammalle päivälle. Pelikierrosten lukumäärä voi olla suurempi, jos kilpailussa käytetään aikapelejä.

3.3.5 Aikapelit

Kilpailuissa sallitaan tarpeen mukaan aikapelien käyttö loppuotteluun saakka. SM-tapahtumissa ja -sarjoissa aikapelejä voidaan käyttää tarpeen tullen aina välieriin asti. Suositus peliajaksi on 45-60 min + 2 snadia. Tuomari ilmoittaa kilpailunjärjestäjän avulla, koska peliaika alkaa ja loppuu.

3.4 Asetus- ja ammuntakilpailu

3.4.1 Yleistä

Asetetaan ja ammutaan 8 m:n päässä olevaan, halkaisijaltaan 0,5 m:n ympyrään, jonka keskellä on vastaavasti maalipallo tai kuula. Kuulia sekä asetetaan että ammutaan kolme; joukkuepeleissä sama pelaaja ei saa heittää kaikkia kolmea kuulaa. Trippelissä jokainen pelaaja heittää kaksi kuulaa ja duppelissa ja singelissä kolme kuulaa.

Jokaisen heiton jälkeen poistetaan heitetty kuula. Eniten pisteitä saanut joukkue pääsee jatkoon. Tasapelin sattuessa jatketaan, kunnes ero on syntynyt.

3.4.2 Asetus

Jokainen kuula joka jää ympyrän sisään tuottaa yhden pisteen. Jos kuula pysähtyy lähemmäksi kuin 10 cm:n päähän maalipallosta tuottaa asetus kaksi pistettä. Jos kuula on maalipallossa kiinni tuottaa asetus kolme pistettä.

3.4.3 Ammunta

Jokainen osuma joka jättää maalina olevan kuulan ympyrään tuottaa yhden pisteen. Osuma joka poistaa maalikuulan ympyrästä tuottaa kaksi pistettä ja carreau (karo), jossa oma kuula jää ympyrän sisään ja maalikuula lähtee ympyrästä tuottaa kolme pistettä.


4. Pelaajat ja joukkueet

4.1 Lisenssi

Liitto ylläpitää rekisteriä lisenssin hankkineista pelaajista. Kalenterivuonna lisenssi saa olla vain yhdestä seurasta. Lisenssin voi vaihtaa kesken vuotta liittohallituksen suostumuksella sille osoitetusta hakemuksesta. Lisenssit tarkastaa liiton toimittamasta listasta kilpailun tuomari tai hänen valtuuttamansa kilpailun järjestäjän edustaja.

Pelaaja, jonka lisenssi ei näy liiton rekisterissä, voi osallistua kilpailuun vain, jos pystyy osoittamaan maksaneensa lisenssinsä viimeistään kilpailua edeltävänä päivänä. Kilpailun tuomari huolehtii siitä, että tiedot maksetusta lisenssistä toimitetaan liitolle ensi tilassa. Tuomarin tehtävänä on myös tarkistaa, ettei pelaaja ole kilpailukiellossa tai muuten esteellinen omistamaan lisenssiä.

Juniorilisenssin voivat hankkia sellaiset henkilöt, jotka eivät lisenssin voimassaolovuonna täytä 18 vuotta tai enemmän.

4.2 Varapelaajan käyttö

Joukkueen pelaajien ja varapelaajien nimet on ilmoitettava järjestäjille ilmoittautumisajan kuluessa. Varapelaajan käyttö kesken kilpailun on sallittu vain tuomarin luvalla.

4.3 Edustusoikeudet

Ulkomaalaisen pelaajan edustuskelpoisuudessa noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä. Mikäli pelaajalla ei ollut lisenssiä muusta maasta riittää, että lisenssi on ollut 6 kk.

SM-trippelissä, SM-seurajoukkuesarjassa ja 1. divisioonan joukkueessa saa olla ulkomaalaisia samoin edellytyksin kuin MM-edustusjoukkueessakin.

4.4 Peliasut ja pukeutuminen

Kilpailuissa pelaajien tulee olla kansainvälisten sääntöjen mukaisesti ja muutenkin siististi pukeutuneita. SM-kilpailuissa ja -sarjassa sekä divisioonissa ja Suomen cupissa pelaajilla tulee olla yhtenäinen pelipaita. Tuomari voi sallia säännöstä poikkeuksia sääolojen mukaan.

4.5 Kuulat

Kilpailun järjestäjä voi peliä mahdollisesti seuraavan suuren yleisömäärän palvelemiseksi määrätä jommankumman joukkueen värjäämään kuulansa selkeästi toisen joukkueen kuulista erottuviksi.


5. Arvokilpailut

Osallistumisoikeus: SP-L:n alaisiin kotimaisiin arvokilpailuihin voivat osallistua Suomen kansalaiset minkä tahansa kv. liiton jäsenmaan lisenssillä tai minkä tahansa maan kansalaiset SP-L:n lisenssillä. Ulkomaisella lisenssillä pelaavilla pitää olla asianmukaiset vakuutukset. Lisenssien myöntämisessä ja siirroissa noudatetaan kv. liiton sääntöjä.

Ikärajat:

 • Juniorit: Alle 18-v., eli pelaaja täyttää kuluvana vuonna korkeintaan 17
 • Nuoremmat juniorit: Alle 15 v., eli pelaaja täyttää kuluvana vuonna korkeintaan 14
 • Veteraanit: Vähintään 55 v., eli pelaaja täyttää kuluvana vuonna vähintään 55

5.1 SM-kilpailut

Sarjat ja pelimuodot:

 • Yleinen: singeli, duppeli, trippeli ja ammuntakilpailu
 • Naiset: singeli, duppeli, trippeli ja ammuntakilpailu
 • Juniorit: singeli, duppeli, trippeli ja ammuntakilpailu
 • Nuoremmat juniorit: singeli, duppeli, trippeli ja ammuntakilpailu
 • Veteraanit: singeli, duppeli, trippeli ja ammuntakilpailu
 • Sekajoukkueet: duppeli (joukkueessa mies ja nainen)

Ilmoittautumisaika ja maksut: 2 viikkoa ennen kilpailuja kirjallisesti liitolle.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi pelaajat ja heidän edustamansa seura. Joukkueen nimi ei ole pakollinen.

SM-arvoa ei myönnetä, jos ilmoittautuneita joukkueita on alle 8. Naisten ja juniorien SM-kilpailuissa raja on alle neljä joukkuetta, nuorempien juniorien kilpailuissa kaksi joukkuetta.

Yleisen, naisten, veteraanien ja juniorisarjan SM-kilpailut pelataan ns. SM-viikolla. Sekajoukkueiden SM-duppeli pelataan erillisenä viikonloppuna.

Kussakin kilpailumuodossa pelataan aikataulun sallima määrä poulekierroksia. Cup-muotoon siirryttäessä joukkueet on sijoitettava siten, etteivät saman poulen joukkueet joudu 1. kierroksella vastakkain.

Rankkaus: Rankataan edellisen vuoden SM-kisojen 8 parasta sijoitusten perusteella, jos joukkueen pelaavat samalla kokoonpanolla (duppelissa molemmat ja trippelissä 2/3). Tyhjät paikat täytetään arvopistejärjestelmän avulla.

Liittohallitus määrittelee SM-kilpailujen palkinnot ennen kilpailuja.

Ammuntakilpailussa noudatetaan voimassa olevia kansainvälisiä MM-ammunnan sääntöjä soveltuvilta osin. Eri sarjoille järjestetään yhteinen alkukarsinta ja kunkin sarjan 8 parasta pääsee omien sarjojensa puolivälieriin. Puolivälierissä hävinneiden sijat 5.-8. ratkeavat alkukarsinnan perusteella.

5.2 SM-sarjat

 • Yleinen SM-sarja:
  • Mestaruussarja: Trippeli, 12 joukkuetta
  • 1. divisioona: Trippeli, 12 joukkuetta
  • 2. divisioona: Trippeli, rajoittamaton joukkuemäärä, pelataan alueellisena voimassa olevan aluejaon mukaisesti
 • Naisten SM-sarja: Trippeli, rajoittamaton joukkuemäärä
 • Veteraanien SM-sarja: Trippeli, rajoittamaton joukkuemäärä
 • Juniorien SM-sarja: Duppeli, rajoittamaton joukkuemäärä

Ilmoittautuminen: 30.4. mennessä liitolle. Yleisen mestaruussarjan tai 1. divisioonan sarjapaikka on menetetty, jos ilmoittautumista ei ole tehty ko. päivään mennessä. Vapaaksi jääneitä paikkoja voidaan tarvittaessa täydentää edellisvuoden alemman divisioonan kärkijoukkueilla niiden paremmuusjärjestyksessä.

Joukkue ja lisenssit: Joukkueessa voi olla mukana enintään kuusi saman seuran lisenssin omaavaa pelaajaa, joista kolme on nimettävä ilmoittautumisaikaan mennessä ja muut pelipäivän alussa. Tämä koskee kaikkia muita sarjoja paitsi juniorien SM-sarjaa. Jokaisen pelipäivän alussa joukkueeseen nimetään sinä päivänä käytettävät pelaajat kilpailun sihteeristölle ilmoittautumisen yhteydessä. Sama pelaaja ei kauden aikana saa pelata kahdessa saman sarjan joukkueessa. Pelin aikana joukkue voi vaihtaa yhden pelaajan. Tämän on tapahduttava pelikierrosten välillä ja se on sallittu pelissä yhden kerran. Pelaajan vaihto tapahtuu ilmoittamalla siitä vastustajalle ennen kuin vaihtava joukkue on heittänyt ensimmäisen kuulan.

Pelitapa: Yksinkertainen sarja, kaikki kaikkia vastaan. Sarja pelataan kahtena päivänä ja lisäksi neljä parasta pelaavat pudotuspelit. Pudotuspeleissä välieräparit ovat 1.-4. ja 2.-3. Välierät ja finaali ratkaistaan kahdella voitolla. Välierissä hävinneet joukkueet pelaavat pronssiottelun, joka ratkaistaan yhdellä voitolla. Yleisessä 2. divisioonassa alueet voivat itse päättää pelitavan.

Naisten, veteraanien ja juniorien SM-sarjat pelataan yksin- tai kaksinkertaisena sarjana kaikki kaikkia vastaan riippuen osanottajamäärästä. Ottelut pelataan kahtena osakilpailuna, jos osallistuvia joukkueita on alle 15. Muussa tapauksessa otetaan mukaan kolmas osakilpailu.

Veteraanien SM-sarja: Vuonna 2008 runkosarja pelataan kolmen päivän aikana, jotta pystytään pelaamaan kaikki kaikkia vastaan. Vuodeksi 2009 muodostetaan Veteraanien SM-sarja (vuoden 2008 runkosarjan 12 parasta joukkuetta) ja 1. divisioona (kaikki muut joukkueet).

Juniorien SM-sarjassa pelimuotona on duppeli, ja joukkueen pelaajat voivat edustaa eri seuroja. Nuoremmat juniorit saavat runkosarjassa tasoitusta 2 pistettä per pelaaja junioreita vastaan pelatessaan.

Tasavoitoissa olevien joukkueiden ero ratkaistaan kaikkien pelattujen otteluiden piste-eron perusteella sen sijaan, että katsotaan vain keskinäisiä otteluita, paitsi jos vain kaksi joukkuetta on tasavoitoissa.

Luovutukset: Mahdollisten luovutusten sattuessa kyseisen joukkueen kaikki siihen asti pelatut ottelut mitätöidään ja joukkue suljetaan sarjasta. Joukkueen katsotaan olevan paikalla kun 2 pelaajaa on paikalla.

Este: Mikäli joukkueelle tulee ennalta arvaamaton este, voidaan asian käsittely alistaa liittohallitukselle.

Palkinnot: Syysliittokokous määrittelee seuraavan kauden palkinnot.

Jos kaksi tai useampi seura yhdistyy, saa tämän seurauksena syntyvä seura yhdistyneiden seurojen yleisen mestaruussarjan tai 1. divisioonan sarjapaikat.

5.2.1 Sarjanousut, -putoamiset ja nousukarsinta

Yleisen SM-sarjan kaksi viimeistä karsii 1. divisioonan kahden parhaan kanssa kahdesta SM-sarjapaikasta. Peliparit ovat SM-sarjan 11. - 1. divisioonan 2. ja SM-sarjan 12. - 1. divisioonan 1. Pelitapana on paras kolmesta.

Yleisen 1. divisioonan neljä viimeistä karsii 2. divisioonan kahdeksan parhaan kanssa neljästä 1. divisioonan paikasta. 2. divisioonan joukkueet pelaavat ensin kaksi poulea ja niiden neljä parasta pelaavat paras kolmesta -pelitavalla 1. divisioonan joukkueita vastaan pääsystä 1. divisioonaan.

5.3 Valintakilpailut

Kilpailuissa, joissa valitaan joukkue/joukkueita edustustehtäviin, pelataan aikataulun rajoissa mahdollisimman pitkälle poule-systeemillä. Ilmoittautuminen 2 viikkoa ennen kilpailuja kirjallisesti liitolle. Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi pelaajien nimet ja heidän edustamansa seura. Joukkueen nimi ei ole pakollinen.

5.4 Ns. Cirkelpoule

Poulen kolmannen kierroksen peliparit muodostetaan siten, että joukkue, jolla on voitto ja tappio (+-), kohtaa järjestyksessä seuraavan poulen joukkueen, jolla on tappio ja voitto (-+) jne. Viimeisen poulen (+-)-joukkue kohtaa ensimmäisen poulen (-+)-joukkueen. Tätä poulemuotoa käytetään SM- ja valintakilpailuissa.

5.5 Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä

Arvopisteet ovat henkilökohtaisia ja liitto ylläpitää arvopistetaulukkoa. Arvopisteitä saa kaikista avoimista kotimaisista kilpailuista seuraavissa sarjoissa:

- Yleinen: SM-singeli, SM-duppeli, SM-trippeli, SM-ammunta, SM-sekaduppeli ja muut avoimet yleisen sarjan arvopistekilpailut
- Naiset: SM-singeli, SM-duppeli, SM-trippeli, SM-ammunta, SM-sekaduppeli, SM-sarja ja muut avoimet naisten arvopistekilpailut
- Juniorit: SM-singeli, SM-duppeli, SM-trippeli, SM-ammunta, SM-sarja ja muut avoimet juniorien arvopistekilpailut
- Veteraanit: SM-singeli, SM-duppeli, SM-trippeli, SM-ammunta, SM-sarja ja muut avoimet veteraanien arvopistekilpailut

Arvopisteitä ei saa kilpailuista, joihin osallistumista on jollain tavoin rajoitettu, esim. yleinen SM-sarja ja divisioonat, seura-SM ja yli 50-v. kilpailut.

Naisjuniorit voivat osallistua naisten kilpailuihin, mutta saavat pisteitä silloin vain naisten sarjassa. Juniorit ja naiset voivat osallistua yleisen sarjan kilpailuihin, mutta saavat pisteitä silloin vain yleisessä sarjassa. Poikkeuksena sekaduppeli, jossa kaikki saavat pisteitä yleiseen sarjaan koko osallistujamäärän mukaan ja naiset omaan sarjaansa naisten nimellismäärän mukaan.

Pistekertoimet kunkin kilpailun kahdeksalle parhaalle ovat: 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1.

Painotus osallistujamäärän mukaan: Pistemäärä kerrotaan luvulla, joka on osallistuneiden pelaajien määrä + 50. Osallistuneiden pelaajien määräksi lasketaan singelissä osallistuneiden pelaajien määrä, duppelissa 2 x joukkueiden määrä ja trippelissä 3 x joukkueiden määrä. Jos joukkueen pelaaja vaihtuu kesken kilpailun, saavat molemmat osan kilpailusta pelanneet puolet pistemäärästä jne. Jos esim. sijoja 3.-4. tai 5.-8. ei pelata, saa niistä vastaavan keskiarvomäärän pisteitä. Mahdolliset pisteiden osat pyöristetään alaspäin kokonaisluvuksi.

Lisäksi pistemäärä painotetaan pelimuodon mukaan siten, että trippelin painotuskerroin on 1, duppelin 1,1 ja singelin 1,2.

Esimerkkejä:
- 32 pelaajan singeli, voittajalle 10 x (32 + 50) x 1.2 = 984 pistettä
- 20 joukkueen trippeli, voittajille 10 x (60 + 50) x 1 = 1100 pistettä

Arvopistekausi on 1.2. - 31.10. Lopullisiin arvopisteisiin lasketaan kunkin pelaajan 10 parasta pistesijaa. Arvopistekauden viimeisenä kilpailuna voidaan järjestää Ranking-finaalit, jossa pelataan kaikkien sarjojen singelit ja niissä jaetaan normaaliin verrattuna kaksinkertaiset arvopisteet. Pelaajien päätyessä kauden lopussa tasapisteisiin, ratkaisee ensin suurin yksittäinen pistemäärä, sitten toiseksi suurin jne. Jos eroa ei näin synny, järjestetään mahdollisuuksien mukaan asetus-/ammuntakilpailu tai arvonta.

Yleisessä sarjassa palkitaan kolme parasta pokaalein ja stipendein tai vastaavin, naisissa junioreissa ja veteraaneissa voittajat. Yleisen sarjan voittaja saa lisäksi lajin parhaan tittelin ja kiertopalkinnon. Liittohallitus päättää ja tiedottaa stipendien määrät ja vastaavat ennen kauden ensimmäistä arvopistekilpailua.

Minkä tahansa kilpailun järjestäjä voi käyttää edellisvuoden arvopistetuloksia ja/tai kuluvan vuoden tilannetta joukkueiden sijoittamisessa kilpailun alkulohkoihin ja/tai cup-kaavioon, tarkoituksena arpaonnen vaikutuksen vähentäminen.

5.6 Seura-SM

Kilpailu järjestetään vuosittain 1-2 päiväisenä tapahtumana. Kilpailu pelataan seura vastaan seura -periaatteella. Seuraa edustaa 2 duppeliparia ja 1 trippelijoukkue. Joukkueeseen tulee nimetä seitsemän eri pelaajaa. Duppeliparien sekä trippelijoukkueen pelaajakokoonpanoja voidaan vaihtaa pelikierrosten välissä pelipäivän aikana.

Seura saa osallistua useammallakin kokoonpanolla. Vähintään kaksi voittoa saanut seura voittaa ottelun. Kilpailuun otetaan mukaan maksimissaan 32 joukkuetta. Edellisen vuoden 24 parasta pääsevät mukaan automaattisesti. Jos ilmoittautuneita on yli 32, karsivat muut paitsi edellisen vuoden 24 parasta ilmoittautunutta joukkuetta kahdeksasta jäljellä olevasta paikasta. Pelitapana on yksi cirkelpoulekierros ja cup. Kaikilla pelaajilla pitää olla edustamansa seuran lisenssi.

Jos samasta seurasta on kaksi joukkuetta välierissä, niin nämä joukkueet pelaavat välierissä aina vastakkain.

5.7 Suomen cup ja Euroopan cup

Seurajoukkueiden Suomen cup pelataan vuosittain noudattaen soveltuvilta osin Euroopan liiton vahvistamaa Euroopan cupin pelitapaa ja aikataulua. Suomen cupiin ei peritä osanottomaksuja. Välierät ja finaali pelataan yhtenä tapahtumana, aikaisempien kierrosten pelit kussakin peliparissa arvotun kotijoukkueen järjestämänä. Voittaja saa muistopalkinnon ja kiertopalkinnon.

Suomen cup toimii samalla kansallisena karsintana Euroopan cupiin. SP-L maksaa Euroopan cupin osanottomaksun ja tukee siinä Suomea edustavan seuran kuluja budjetin asettamissa rajoissa.


6. Kielletyt aineet

Kaikkien yleisesti urheilussa kiellettyjen aineiden käyttö on kielletty pelaajilta. Alkoholin käyttö kilpailujen aikana ja kilpailualueella on kielletty kaikilta. Tupakointi on kielletty pelialueen läheisyydessä. Tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty pelaajilta pelin aikana.

Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että pelaajat noudattavat Suomen Antidopingtoimikunnan ja kansainvälisen lajiliiton dopingsääntöjä. Kaikkia pelaajia, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin dopingsääntöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä löytyvät Suomen Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta julkaisusta "Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa".

Jollei kansainvälinen lajiliitto ole päättänyt ankarammista rangaistuksista, minimirangaistukset dopingrikkomuksista ovat:

- Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 2 vuotta ensimmäisestä dopingrikkomuksesta)
- Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista
- Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus

Kilpailun tuomarilla on oikeus valvoa dopingsääntöjen noudattamista käytettävissä olevin keinoin, esimerkiksi mittaamalla kenen tahansa veren alkoholipitoisuus. Mittaus voidaan tehdä riittävän tarkalla SP-L:n hyväksymällä puhallusmittarilla ja sen näyttämä sääntöjen sallimaa suurempi lukema on riittävä peruste pelaajan sulkemiseen kilpailusta, kuten myös mittauksesta kieltäytyminen.


7. Rangaistukset

Liittohallitus nimeää erillisen kurinpitolautakunnan, joka käsittelee kaikki sääntörikkomukset ja voi määrätä rangaistuksia näitä sääntöjä rikkoville pelaajille ja seuroille.

Kurinpitolautakunta koostuu 2 tuomarijäsenestä ja 2 lisenssipelaajajäsenestä. Lautakunnan päätösten ja rangaistusten, tullakseen voimaan, on oltava yksimielisiä.


8. Mainonta ja sponsorointi

Pelaajilla saa olla asusteissaan ja välittömissä varusteissaan mainoksia. Liitto voi vaatia omalla kustannuksellaan järjestäjiä asettamaan tukimainostajiensa mainoksia arvokilpailujen kilpailualueelle. Ainoastaan kilpailun järjestäjillä on oikeus tuoda muita mainoksia kilpailualueelle.


9. Voimaantulo

Nämä kilpailusäännöt tulevat voimaan päiväyksen päivämääränä.