Suomen Petanque-Liitto SP-L ry - http://petanque.fi/


Suomen Petanque-Liitto SPL ry

Kilpailusäännöt

Hyväksytty Suomen Petanque-Liitto SP-L ry:n kevätliittokokouksessa 28.3.2004


1. Yleistä

Nämä säännöt koskevat kaikkia liiton jäsenseuroja. Kilpailujen järjestäjänä toimii aina jokin seura, useampi seura yhdessä tai liitto.

Liiton kilpailukalenteriin merkityissä kilpailuissa noudatetaan kansainvälisiä pelisääntöjä. Myös järjestäessään muita kuin kilpailukalenteriin hyväksyttyjä kilpailuja on seuran kiinnitettävä huomiota kansainvälisten pelisääntöjen noudattamiseen ja niiden tunnetuksi tekemiseen.


2. Kilpailukalenteri

2.1 Varsinainen kilpailukalenteri

Kilpailukalenteriin merkitään tärkeimmät kansainväliset kilpailut, kotimaiset arvokilpailut ja seurojen kilpailukalenteriin merkittäväksi anomat muut arvopistekilpailut.

Kesäkilpailukausi on 1.5. - 31.10. Kilpailuvaliokunta toimittaa alustavan arvokilpailuilla ja näiden valintakilpailuilla varustetun kalenterirungon seuroille 30.11. mennessä. Seurojen tulee 31.1. mennessä kirjallisesti anoa liitolta järjestämänsä kilpailun merkitsemistä kilpailukalenteriin. Liittohallitus vahvistaa vuosittain 28.2. mennessä kilpailukalenterin kilpailuvaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Talvikilpailukausi on 1.10.-30.4. Seurojen tulee 30.9 mennessä anoa liitolta järjestämänsä kilpailun merkitsemistä kilpailukalenteriin.

Vahvistetut ja lopulliset kilpailukalenterit toimitetaan kaikille liiton seuroille viipymättä.

2.2 Määritelmiä

1) Arvokilpailut
- SM-kilpailut, SM-sarjat ja divisioonat, karsintakilpailut
- Lisenssi pakollinen

2) Muut arvopistekilpailut
- Lisenssi pakollinen

3) Muut kilpailut
- Lisenssipakko tai -vapaus järjestäjän päätettävissä

2.3 Kilpailujen sijoittaminen kalenteriin

Kilpailuja voivat järjestää vain liitto ja sen jäsenseurat. SM-kilpailujen kanssa samanaikaisesti ei voi järjestää muita saman sarjan kilpailuja.

Kilpailukalenterissa määritellään loppukesälle myös kaksi kansallisista kilpailuista vapaata viikonloppua eri paikkakuntien omia mestaruuskilpailuja ja vastaavia varten.

Jos kilpailukalenteriin merkitty kilpailu peruutetaan tai sen joukkue ja/tai pelimuotoa muutetaan, on järjestäjän siitä riittävän ajoissa omalla kustannuksellaan ilmoitettava kaikille liiton seuroille. Ellei seura näin tee, sen järjestämiä kilpailuja ei oteta seuraavana vuonna kilpailukalenteriin.

2.4 Valinta edustustehtäviin

Kaikkien seuraavan vuoden MM-, EM-, PM- ja maaotteluedustuksien (yleinen, naiset, juniorit) valintatavasta päättää vuosittain syysliittokokous.

2.5 Muut valinnat

Liittohallitus valitsee edustusjoukkueet muihin mahdollisiin edustustehtäviin.


3. Kilpailujen järjestäminen

3.1 Yleisjärjestelyt

3.1.1 Toimisto ja hallinto

Järjestäjien on nimettävä kilpailuihin järjestelytoimikunta, joka vastaa yleisistä järjestelyistä ja sihteeristö, joka vastaa tulospalvelusta. Järjestäjien on myös nimettävä kisoihin ylintä valtaa käyttävä jury, johon kuuluu kisojen tuomarin lisäksi 3-5 lisenssipelaajaa. Juryssä tulee olla mukana pelaajien edustaja sekä järjestäjien edustajia niin, että he ovat vähemmistössä.

Kilpailupaikalla tulee olla toimistopiste, josta voi saada myös ensiavun. Toimistopisteessä tulee olla tulostaulu. Suihku ja vaatteiden vaihto- ja säilytystilat ovat suositeltavat. Järjestäjien on osoitettava WC kilpailujen välittömässä läheisyydessä.

3.1.2 Kentät

Kenttien on oltava samankaltaisia. Jos kilpailuissa suoritetaan rajaus, kenttien tulee olla kooltaan vähintään 4 x 15m. Kenttien rajoiksi suositellaan narua. Pimeän aikana kentillä tulee olla riittävä valaistus. Katselijoita varten tulee erottaa turvalliset alueet.

3.1.3 Tuomarit

Arvo- ja muissa arvopistekilpailuissa on oltava SP-L:n hyväksymä virallinen tuomari.

Liitto voi järjestävän seuran pyynnöstä osoittaa kilpailulle tuomarin.

Tuomarit tekevät 31.3. mennessä ehdotuksen hallitukselle kilpailujen jakamisesta.

Liittokokous vahvistaa vuosittain tuomaripalkkion määrän ja määräytymisperusteen.

Muissa kilpailuissa tuomarina voi toimia kuka tahansa riittävän kokemuksen omaava.

3.1.4 Tiedottaminen

Kilpailujen tiedottamisesta vastaa järjestävä seura omalla kustannuksellaan, lukuun ottamatta SM-kilpailuja sekä sarjatoimintaa, joiden tiedottamisesta vastaa liitto.

Kilpailujen jälkeen on järjestäjien viipymättä ilmoitettava tulokset liiton kilpailurekisterin hoitajalle. Ilmoituksessa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

- kilpailun nimi
- paikkakunta
- kilpailujohtaja
- osanottajamäärät sarjoittain
- vähintään kahdeksan ensimmäisen joukkueen nimet, pelaajien nimet ja seurat
- samat tiedot mahdollisen lohdutuskilpailun tai -kilpailujen neljästä ensimmäisestä joukkueesta
- tuomarilomake

Kilpailurekisterin hoitaja toimittaa tiedot lehden toimitukselle.

3.2 Osallistumismaksut ja palkinnot

Liittokokous määrittelee vuosittain kilpailujen suurimmat sallitut osanottomaksut. Palkinnot on eriteltävä kilpailukutsussa.

Kilpailun voittajille suositellaan annettavaksi voittopokaalit. Kolmelle parhaalle suositellaan annettavaksi muistomitalit.

Vuosittain toistuvissa kilpailuissa ei edellisen vuoden voittajilta peritä osallistumismaksua jos joukkueesta vähintään 2/3 on samoja pelaajia (ei koske SM-sarjoja eikä 1. divisioonaa).

Tuomari tarkastaa kilpailukutsussa mainittujen palkintojen vastaavuuden ja tekee tarpeelliset merkinnät tuomarilomakkeeseen. Tämä ei koske SM-kilpailuja eikä sarjatoimintaa.

SM-kilpailuissa osallistumismaksu on senioreilta 15,- ja junioreilta 8,-.

3.3 Kilpailumuodot ja aikataulu

3.3.1 Yleistä

Petanque on kamppailua kahden joukkueen keskinäisestä paremmuudesta. Pelimuodon on taattava mahdollisimman oikeat voittajat, mutta annettava samalla kaikille mahdollisuus moniin hyviin kamppailuihin. Ottelumäärää voi lisätä järjestämällä alussa pudonneille uusi kilpailu.

3.3.2 Sijoittaminen

Saman seuran joukkueet on myös sijoitettava eri lohkoihin mikäli mahdollista. Sekajoukkueet, joissa on pelaajia vähintään kahdesta seurasta, eivät edusta lohkojaossa mitään seuraa.

3.3.3 Kilpailumuodot

Kilpailut voidaan pelata sarjalohkona, poule-pelinä, cup-muotoisena tai näiden yhdistelmänä. Sarjalohkoissa on pyrittävä järjestämään lohkot siten, että päästään suoraan täyteen cup-kaavioon (4,8,16,32...). Jokaisesta lohkosta on kuitenkin päästävä likimain sama määrä joukkueita jatkoon. Sarjassa voittomäärän ollessa tasan ratkaisee sijoituksen ensin keskinäisten ottelujen voitot, sitten keskinäisten ottelujen tehtyjen ja annettujen pisteiden ero. Mikäli ero on sama suoritetaan asetus- ja ammuntakilpailu.

Jatkopeleissä poule- tai sarjasysteemillä suositellaan joukkueet arvottavaksi siten, että ensin arvotaan ykköset eri lohkoihin, mikäli mahdollista, sitten kakkoset jne. Cup-systeemissä lohkovoittajat ja lohkokakkoset voidaan arpoa heti sekaisin kuitenkin siten, etteivät saman lohkon ykköset ja kakkoset joudu vastakkain ensimmäisellä pelikierroksella.

Cup-systeemissä joukkueet arvotaan kerran valmiiseen kaavioon ja sen jälkeen edetään kaavion mukaisesti. Jos joukkueita ei ole kaavioon sopivaa tasamäärää, jätetään tyhjät paikat ensimmäiselle kierrokselle. Jos kilpailu aloitetaan suoraan cup-muotoisena, on suositeltavaa sijoittaa 2, 4 tai 8 jne. ennakkosuosikkia siten, että ne eivät voi kohdata toisiaan ennen finaalia, välieriä tai puolivälieriä jne.

3.3.4 Ajoitus

Pelipäivään ei tulisi sijoittaa trippelissä yli seitsemää (7) eikä duppelissa ja singelissä yli yhdeksää (9) pelikierrosta. Mikäli otteluita kertyisi enemmän suositellaan alkuotteluiden aloittamista pelitilanteesta 2-2 tai kilpailujen jakamista kahdelle tai useammalle päivälle.

3.4 Asetus- ja ammuntakilpailu

3.4.1 Yleistä

Asetetaan ja ammutaan 8 m:n päässä olevaan, halkaisijaltaan 0,5 m:n ympyrään, jonka keskellä on vastaavasti maalipallo tai kuula. Kuulia sekä asetetaan että ammutaan kolme; joukkuepeleissä sama pelaaja ei saa heittää kaikkia kolmea kuulaa. Trippelissä jokainen pelaaja heittää kaksi (2) kuulaa ja duppelissa ja singelissä kolme (3) kuulaa.

Jokaisen heiton jälkeen poistetaan heitetty kuula. Eniten pisteitä saanut joukkue pääsee jatkoon. Tasapelin sattuessa jatketaan, kunnes ero on syntynyt.

3.4.2 Asetus

Jokainen kuula joka jää ympyrän sisään tuottaa yhden pisteen. Jos kuula pysähtyy lähemmäksi kuin 10 cm:n päähän maalipallosta tuottaa asetus kaksi pistettä. Jos kuula on maalipallossa kiinni tuottaa asetus kolme pistettä.

3.4.3 Ammunta

Jokainen osuma joka jättää maalina olevan kuulan ympyrään tuottaa yhden pisteen. Osuma joka poistaa maalikuulan ympyrästä tuottaa kaksi pistettä ja carreau (karo), jossa oma kuula jää ympyrän sisään ja maalikuula lähtee ympyrästä tuottaa kolme pistettä.


4. Pelaajat ja joukkueet

4.1 Lisenssi

Liitto ylläpitää rekisteriä lisenssin hankkineista pelaajista. Kalenterivuonna lisenssi saa olla vain yhdestä seurasta. Lisenssin voi vaihtaa kesken vuotta liittohallituksen suostumuksella sille osoitetusta hakemuksesta. Lisenssit tarkastaa liiton toimittamasta listasta kilpailun tuomari tai hänen valtuuttamansa kilpailun järjestäjän edustaja.

Pelaaja, jolla ei ole lisenssiä tai jonka lisenssi ei näy liiton rekisterissä, voi hankkia lisenssin ennen kilpailun alkua suorittamalla lisenssimaksun kilpailun järjestäjälle. Kilpailun tuomari huolehtii siitä, että pelaajan tiedot toimitetaan liitolle ensi tilassa. Tuomarin tehtävänä on myös tarkistaa, ettei pelaaja ole kilpailukiellossa tai muuten esteellinen hankkimaan lisenssiä.

Juniorilisenssin voivat hankkia sellaiset henkilöt, jotka eivät lisenssin voimassaolovuonna täytä 18 vuotta tai enemmän.

4.2 Varapelaajan käyttö

Joukkueen pelaajien ja varapelaajien nimet on ilmoitettava järjestäjille ilmoittautumisajan kuluessa. Varapelaajan käyttö kesken kilpailun on sallittu vain tuomarin luvalla.

4.3 Edustusoikeudet

Ulkomaalaisen pelaajan edustuskelpoisuudessa noudatetaan kansainvälisiä sääntöjä. Mikäli pelaajalla ei ollut lisenssiä muusta maasta riittää, että lisenssi on ollut 6 kk.

SM-trippelissä, SM-seurajoukkuesarjassa ja 1. divisioonan joukkueessa saa olla ulkomaalaisia samoin edellytyksin kuin MM-edustusjoukkueessakin.

4.4 Peliasut ja pukeutuminen

Kilpailuissa pelaajien tulee olla kansainvälisten sääntöjen mukaisesti ja muutenkin siististi pukeutuneita. SM-kilpailuissa ja -sarjassa sekä divisioonissa pelaajilla tulee olla yhtenäinen pelipaita. Tuomari voi sallia säännöstä poikkeuksia sääolojen mukaan.

4.5 Kuulat

Kilpailun järjestäjä voi peliä mahdollisesti seuraavan suuren yleisömäärän palvelemiseksi määrätä jommankumman joukkueen värjäämään kuulansa selkeästi toisen joukkueen kuulista erottuviksi.


5. Arvokilpailut

5.1 SM-kilpailut

Sarjat ja pelimuodot:

- Yleinen: singeli, duppeli, trippeli ja ammuntakilpailu
- Naiset: singeli, duppeli ja trippeli
- Juniorit: singeli, duppeli ja trippeli
- Sekajoukkueet: duppeli (joukkueessa mies ja nainen)
- Yli 50-vuotiaat: duppeli

Ilmoittautumisaika ja maksut: 2 viikkoa ennen kilpailuja kirjallisesti liiton kilpailuvaliokunnalle.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi pelaajat ja heidän edustamansa seura. Joukkueen nimi ei ole pakollinen.

SM-arvoa ei myönnetä, jos ilmoittautuneita joukkueita on alle 8. Naisten ja juniorien SM-kilpailuissa raja on alle neljä joukkuetta.

Yleisen, naisten ja juniorisarjan SM-kilpailut pelataan kuuden peräkkäisen päivän aikana ns. SM-viikolla. Sekajoukkueiden ja yli 50-vuotiaiden SM-kilpailut pelataan erillisenä viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin. Kussakin kilpailumuodossa pelataan aikataulun sallima määrä poulekierroksia. Cup-muotoon siirryttäessä joukkueet on sijoitettava siten, etteivät saman poulen joukkueet joudu 1. kierroksella vastakkain.

Liittohallitus määrittelee SM-kilpailujen palkinnot ennen kilpailuja. Kilpailuvaliokunta hankkii palkinnot ja mestaripaidat.

Ammuntakilpailussa noudatetaan voimassa olevia kansainvälisen liiton sääntöjä pelimuodon osalta.

Yli 50-vuotiaiden kilpailuihin saavat osallistua sellaiset henkilöt, jotka täyttävät saman vuoden aikana 50 vuotta tai enemmän.

5.2 SM-sarjat

Kilpailulaji: trippeli

Joukkue: Yleisen sarjan joukkueessa voi olla mukana samasta seurasta rajoittamaton määrä pelaajia, joista kolme on nimettävä ilmoittautumisaikaan mennessä ja muut pelipäivän alussa. Jokaisen pelipäivän alussa joukkueeseen nimetään sinä päivänä käytettävät pelaajat kilpailun sihteeristölle ilmoitautumisen yhteydessä. Sama pelaaja ei kauden aikana saa pelata kahdessa saman sarjan joukkueessa. Pelin aikana joukkue voi vaihtaa yhden pelaajan. Tämän on tapahduttava pelikierrosten välillä ja se on sallittu pelissä yhden kerran. Pelaajan vaihto tapahtuu ilmoittamalla siitä vastustajalle ennen kuin vaihtava joukkue on heittänyt ensimmäisen kuulan.

Luovutukset: Mahdollisten luovutusten sattuessa kyseisen joukkueen kaikki siihen asti pelatut ottelut mitätöidään ja joukkue suljetaan sarjasta. Joukkueen katsotaan olevan paikalla kun 2 pelaajaa on paikalla.

Este: Mikäli joukkueelle tulee ennalta arvaamaton este, voidaan asian käsittely alistaa kilpailuvaliokunnalle.

Palkinnot: Liittohallitus määrittelee palkinnot ennen sarjakauden alkua.

5.2.1 Yleinen SM-sarja

Lisenssi: Oltava samasta seurasta kaikilla joukkueen jäsenillä. Joukkueissa saa käyttää kaikkia seuran lisenssin omaavia pelaajia kuitenkin niin ettei sama pelaaja saa pelata kahdessa eri joukkueessa.

(Ennakkopäätös vuodelle 2005: Vuonna 2005 SM-sarjassa pelaa 12 joukkuetta ja I-divisioonassa samoin 12 joukkuetta. Näiden lisäksi on alueellisia 2-divisioonia tarvittava määrä.)

5.2.1.1 Mestaruussarja

Joukkuemäärä: 16

Osanotto: Sarjapaikan varmistaneet seurat ilmoittavat joukkueidensa kokoonpanon 30.4. mennessä kilpailuvaliokunnalle. Sarjapaikka on menetetty, jos ilmoittautumista ei ole tehty ko. päivään mennessä. Vapaaksi jääneitä paikkoja voidaan tarvittaessa täydentää edellisvuoden 1. divisioonan kärkijoukkueilla niiden paremmuusjärjestyksessä.

Pelitapa: Yksinkertainen sarja, kaikki kaikkia vastaan. Sarja pelataan kahtena (2) päivänä ja lisäksi kuusi (6) parasta pelaavat pudotuspelit. Runkosarjan 1. ja 2. menevät suoraan välieriin, 3.-6. puolivälieriin. Puolivälierissä pelaavat vastakkain runkosarjan 3.-6. ja 4.-5. Välierissä otteluparit määräytyvät runkosarjasijoitusten perusteella siten, että runkosarjan voittaja pelaa huonoimmin sijoittunutta vastaan. Näistä peleistä pääsee jatkoon kahdella voitolla. Loppuottelu ratkaistaan kolmella voitolla. Pronssiottelua ei pelata, pronssimitalin saa välierissä hävinneistä joukkueista runkosarjassa korkeammalle sijoittunut.

Jos kaksi tai useampi seura yhdistyy, saa tämän seurauksena syntyvä seura yhdistyneiden seurojen SM-sarjapaikat.

5.2.1.2 1. divisioona

Joukkuemäärä: Ei rajoitusta, pelataan joukkuemäärästä riippuen joko yhdessä lohkossa tai kahdessa lohkossa voimassa olevan aluejaon mukaisesti.

Osanotto: Joukkueet ilmoittautuvat 30.4. mennessä kilpailuvaliokunnalle. Ilmoittautumisessa käytävä ilmi seuran ja pelaajien nimet.

Pelitapa: Yksinkertainen sarja, kaikki kaikkia vastaan. Sarja pelataan kahtena päivänä, lisäksi runkosarjan kaksi parasta tai kahden lohkon ykköset pelaavat finaalin, joka ratkeaa kahdella voitolla. Runkosarjan kolmanneksi paras tai kahden lohkon kakkoset sijoittuvat pronssille.

5.2.1.3 Sarjanousut, -putoamiset ja nousukarsinta

1. divisioonan kaksi parasta tai kahden lohkon ykköset nousevat suoraan mestaruussarjaan seuraavalle kaudelle.

Mestaruussarjan runkosarjassa sijoille 15.-16. sijoittuneet putoavat sarjasta.

Mestaruussarjan sijoille 13.-14. sijoittuneet ja 1. divisioonan yhden lohkon sijat 3.-8. tai kahden lohkon sijat 2.-4. pelaavat nousukarsinnan, jonka kaksi parasta nousee mestaruussarjaan seuraavalle kaudelle.

5.2.2 Naisten SM-sarja

Lisenssi: Saa olla eri seuroista joukkueen jäsenillä.

Osanotto: Joukkueet ilmoittautuvat 30.4. mennessä kilpailuvaliokunnalle.

Pelit pelataan yksin- tai kaksinkertaisena sarjana kaikki kaikkia vastaan riippuen osanottajamäärästä. Ottelut pelataan kahtena osakilpailuna, jos osallistuvia joukkueita on alle 15. Muussa tapauksessa otetaan mukaan kolmas osakilpailu.

Runkosarjan neljä (4) parasta joukkuetta pääsevät finaaliturnaukseen, jonka ensimmäisellä kierroksella runkosarjan voittanut joukkue pelaa sarjassa neljänneksi tullutta vastaan sekä toiseksi tullut kolmatta vastaan. Finaaliin selviää pelipareista kahdella voitolla. Finaali ratkaistaan kahdella voitolla. Kolmas sija ratkaistaan yhdellä ottelulla välierissä hävinneiden kesken.

5.3 Valintakilpailut

Kilpailuissa, joissa valitaan joukkue/joukkueita edustustehtäviin, pelataan aikataulun rajoissa mahdollisimman pitkälle poule-systeemillä. Ilmoittautuminen 2 viikkoa ennen kilpailuja kirjallisesti liiton kilpailuvaliokunnalle. Ilmoittautumisesta on käytävä ilmi pelaajien nimet ja heidän edustamansa seura. Joukkueen nimi ei ole pakollinen.

5.4 Ns. Cirkelpoule

Poulen kolmannen kierroksen peliparit muodostetaan siten, että joukkue, jolla on voitto ja tappio (+-), kohtaa järjestyksessä seuraavan poulen joukkueen, jolla on tappio ja voitto (-+) jne. Viimeisen poulen (+-)-joukkue kohtaa ensimmäisen poulen (-+)-joukkueen. Tätä poulemuotoa käytetään SM- ja valintakilpailuissa.

5.5 Henkilökohtainen arvopistejärjestelmä

Arvopisteet ovat henkilökohtaisia ja liitto ylläpitää arvopistetaulukkoa. Arvopisteitä saa kaikista avoimista kotimaisista kilpailuista seuraavissa sarjoissa:

- Yleinen: SM-singeli, SM-duppeli, SM-trippeli, SM-ammunta, SM-sekaduppeli ja muut avoimet yleisen sarjan arvopistekilpailut
- Naiset: SM-singeli, SM-duppeli, SM-trippeli, SM-sekaduppeli, SM-sarja ja muut avoimet naisten arvopistekilpailut
- Juniorit: SM-singeli, SM-duppeli, SM-trippeli ja muut avoimet juniorien arvopistekilpailut

Arvopisteitä ei saa kilpailuista, joihin osallistumista on jollain tavoin rajoitettu, esim. yleinen SM-sarja ja divisioonat, seura-SM ja yli 50-v. kilpailut.

Naisjuniorit voivat osallistua naisten kilpailuihin, mutta saavat pisteitä silloin vain naisten sarjassa. Juniorit ja naiset voivat osallistua yleisen sarjan kilpailuihin, mutta saavat pisteitä silloin vain yleisessä sarjassa. Poikkeuksena SM-sekaduppeli, jossa kaikki saavat pisteitä yleiseen sarjaan koko osallistujamäärän mukaan ja naiset omaan sarjaansa naisten nimellismäärän mukaan.

Pistekertoimet kunkin kilpailun kahdeksalle parhaalle ovat: 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1.

Painotus osallistujamäärän mukaan: Pistemäärä kerrotaan luvulla, joka on osallistuneiden pelaajien määrä + 50. Osallistuneiden pelaajien määräksi lasketaan singelissä osallistuneiden pelaajien määrä, duppelissa 2 x joukkueiden määrä ja trippelissä 3 x joukkueiden määrä. Jos joukkueen pelaaja vaihtuu kesken kilpailun, saavat molemmat osan kilpailusta pelanneet puolet pistemäärästä jne. Jos esim. sijoja 3.-4. tai 5.-8. ei pelata, saa niistä vastaavan keskiarvomäärän pisteitä. Mahdolliset pisteiden osat pyöristetään alaspäin kokonaisluvuksi.

Lisäksi pistemäärä painotetaan pelimuodon mukaan siten, että trippelin painotuskerroin on 1, duppelin 1,1 ja singelin 1,2.

Esimerkkejä:
- 32 pelaajan singeli, voittajalle 10 x (32 + 50) x 1.2 = 984 pistettä
- 20 joukkueen trippeli, voittajille 10 x (60 + 50) x 1 = 1100 pistettä

Arvopistekausi on 1.10. - 30.9. Pelaajien päätyessä kauden lopussa tasapisteisiin, ratkaisee ensin suurin yksittäinen pistemäärä, sitten toiseksi suurin jne. Jos eroa ei näin synny, järjestetään mahdollisuuksien mukaan asetus-/ammuntakilpailu tai arvonta.

Yleisessä sarjassa palkitaan kolme parasta pokaalein ja stipendein tai vastaavin, naisissa ja junioreissa voittajat. Yleisen sarjan voittaja saa lisäksi lajin parhaan tittelin ja kiertopalkinnon. Liittohallitus päättää ja tiedottaa stipendien määrät ja vastaavat ennen kauden ensimmäistä arvopistekilpailua.

Minkä tahansa kilpailun järjestäjä voi käyttää edellisvuoden arvopistetuloksia ja/tai kuluvan vuoden tilannetta joukkueiden sijoittamisessa kilpailun alkulohkoihin ja/tai cup-kaavioon, tarkoituksena arpaonnen vaikutuksen vähentäminen.

5.6 Seura-SM

Kilpailu järjestetään vuosittain syyskuisena sunnuntaina. Kilpailu pelataan seura vastaan seura -periaatteella. Seuraa edustaa 2 duppeliparia ja 1 trippelijoukkue. Seura saa osallistua useammallakin kokoonpanolla. Vähintään kaksi voittoa saanut seura voittaa ottelun. Kilpailuun otetaan mukaan maksimi 32 joukkuetta. Edellisen vuoden 24 parasta pääsevät automaattisesti mukaan. Jos ilmoittautuneita on yli 32, karsivat loput joukkueet edellisenä päivänä 8 paikasta. Pelitapana on yksi cirkelpoulekierros ja cup. Kaikilla pelaajilla pitää olla edustamansa seuran lisenssi.


6. Kielletyt aineet

Kaikkien yleisesti urheilussa kiellettyjen aineiden käyttö on kielletty pelaajilta. Alkoholin käyttö on kaikilta kielletty kilpailualueella sekä tupakointi pelialueen läheisyydessä. Tupakointi ja nuuskan käyttö on kielletty pelaajilta pelin aikana.

Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on, että pelaajat noudattavat Suomen Antidopingtoimikunnan ja kansainvälisen lajiliiton dopingsääntöjä. Kaikkia pelaajia, valmentajia ja toimitsijoita velvoitetaan tutustumaan heitä koskeviin dopingsääntöihin. Tiedot urheilussa kielletyistä dopingaineista ja -menetelmistä löytyvät Suomen Antidopingtoimikunnan vuosittaisesta julkaisusta "Kielletyt ja sallitut lääkeaineet urheilussa".

Jollei kansainvälinen lajiliitto ole päättänyt ankarammista rangaistuksista, minimirangaistukset dopingrikkomuksista ovat:

- Määräaikainen kilpailukielto (pääasiassa 2 vuotta ensimmäisestä dopingrikkomuksesta)
- Elinikäinen kilpailukielto toistuvasta dopingista
- Suomen Antidopingtoimikunnan lausunnon perusteella varoitus

Kilpailun tuomarilla on oikeus valvoa dopingsääntöjen noudattamista käytettävissä olevin keinoin, esimerkiksi mittaamalla kenen tahansa veren alkoholipitoisuus. Mittaus voidaan tehdä riittävän tarkalla SP-L:n hyväksymällä puhallusmittarilla ja sen näyttämä sääntöjen sallimaa suurempi lukema on riittävä peruste pelaajan sulkemiseen kilpailusta, kuten myös mittauksesta kieltäytyminen.


7. Rangaistukset

Liittohallitus nimeää erillisen kurinpitolautakunnan, joka käsittelee kaikki sääntörikkomukset ja voi määrätä rangaistuksia näitä sääntöjä rikkoville pelaajille ja seuroille.

Kurinpitolautakunta koostuu 2 tuomarijäsenestä ja 2 lisenssipelaajajäsenestä. Lautakunnan päätösten ja rangaistusten, tullakseen voimaan, on oltava yksimielisiä.


8. Mainonta ja sponsorointi

Pelaajilla saa olla asusteissaan ja välittömissä varusteissaan mainoksia. Liitto voi vaatia omalla kustannuksellaan järjestäjiä asettamaan tukimainostajiensa mainoksia arvokilpailujen kilpailualueelle. Ainoastaan kilpailun järjestäjillä on oikeus tuoda muita mainoksia kilpailualueelle.


9. Voimaantulo

Nämä kilpailusäännöt tulevat voimaan päiväyksen päivämääränä.

(Arvopisteiden osalta takautuvasti 1.10.2003 alkaen eli meneillään olevan arvopistekauden alusta.)