Suomen Petanque-Liitto SP-L ry - http://petanque.fi/


Yleistä


Valmentaja

Valmentaja vastaa pelaajan urheilusuorituksessa tarvitsemien fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien ja taitojen kehittämisestä valmennuksen keinoin.

Valmennus

Valmennuksella tarkoitetaan urheilijan suorituskyvyn suunnitelmallista parantamista käyttäen hyväksi tietoon, kokemukseen ja tutkimukseen perustuvaa harjoitusta.

Huipulle ja kansainväliseen menestykseen pyrittäessä on tärkeintä pelaajan oma halu, asenne, tahto harjoitteluun ja sitoutuminen huippu-urheilijan elämään ja tavoitteisiin.