SP-L SM 2003 LAHTI

Lahti Boule ry - PEESI ry - Riemukaari ry - Nassu ry


Ilmoittautuneet joukkueet ja arvonta


Haku:

 
Voit korostaa hakusanan sisältävät joukkueet. Hakusana voi olla seuran lyhenne (isoilla kirjaimilla, esim LBO) tai pelaajan Etunimi Sukunimi (huomioi järjestys sekä isot ja pienet kirjaimet).

Rankatut/sijoitetut joukkueet on merkitty R-kirjaimella. Saat korostettua ne klikkaamalla tästä.


YLEINEN SINGELI 146 pelaajaa (145, 150, 166, 169, 149, 150)

 ABCD
1 R Arto Stenberg PCP Jari Hänninen EPA Jukka Salminen DRO Petri Lohman ANJ
2 Kimmo Ollikainen BIT Henry Myyryläinen DRO Ossi Valpio KUU Jarno Lahti BOM
3 R Seppo Lindman TUR Tapio Salomäki TPQ Viljo Stenberg PCP Ari-Pekka Mäkelä CDC
4 Jari Hukka SUS Mikko Jaanu ANJ Antti Riihikanto HPK Mikko Soikkeli TAV
5 R Jari Häkkinen TUR Raimo Vesterlund PCP Mauri Kuitunen KOU Bachir Benhammoud LOI
6 Joni Soini PCP Mikko Lahti RIE Yannick Pelletier ORA Jari Alanen DRO
7 R Hannu Muuri LIN Hannu Kaatranen DRO Seppo Koistiola ANJ Juha Rajalainen HUL
8 Arto Savolainen PKP Armas Hursti MAP Markku Pellikainen KAN Esa Ylivarvi LIN
9 R Harri Lehtinen LIN Mika Sallinen TAV Selhattin Güzel IPC Aimo Alm KOP
10 Pertti Rinkkala KVP Helmer Karp ORA Mikko Lehto KAL Jari Hakuli TAV
11 R Marko Jakonen LBO Sami Korkalainen PKP Seppo Tuominen HAR Tuomo Lehtinen PCP
12 Mikko Rajala KIS Seppo Havukainen PCP Jarkko Kallio NAS Martti Korhonen HUL
13 R Miikka Kouvonen LBO Markku Nieminen LOI Pekka Kiiskinen SUS Ismo Ristolainen NAS
14 Mika Metsä-Eerola LIN Markku Immonen KOU Arto Kranttila BIT Ilpo Vuorinen KIS
15 R Antti Lehtonen LBO Ismo Lidner DRO Matti Koskue VUF Jussi Hakulinen KIS
16 Kai Aalto KAR Daniel Duhamel KVP Keijo Nykänen DRO Harry Uschanov BOM
17 R Pauli Piiparinen KAL Pasi Matilainen DRO Risto Vartiamäki KVP Pekka Jokinen VUF
18 Jouni Väliviita HAR Harri Turunen PCS Harri Tyyskä DRO Seppo Saari EPA
19 R Olli Sinnemaa CDC - Eero Ravantti HAR Teuvo Pajuoja KIS
20 Matti Vasama KVP Juha Jutila PCP Veikko Stavén ANJ Jaakko Kimari HUL
21 R Jarmo Heinonen CDC Jouni Sinkkonen KIS Seppo Järvisalo KOK Tauno Sevon KUU
22 Tero Nikki NAS Vesa Ala-Kulju KOP Pertti Taipale TAV Kimmo Keränen TUR
23 R Tuukka Ylönen CDC Lassi Mäki TUR Erkki Hyttinen KAN Veli-Matti Verho KOU
24 Risto Pihlainen SLP Petri Seppä PCS Jukka Holopainen LBO Jyri Suksi KAL
25 R Juha-Pekka Siro HPK Ville Järvi PSI Seppo Roponen KAL Alpo Turkulainen RIE
26 Jussi Savolainen PKP Heikki Haapanen LOI Heikki Pyrhönen HUL Harri Kankaanpää PCP
27 R Arttu Poikolainen HPK Mehmet Güzel IPC Petri Meripaasi MAP Matti Lehtinen SUS
28 Tuomas Kettunen LOI Simo Linteri PCS Juha Hyytiäinen MAP Pentti Enqvist KVP
29 R Samuli Kankkunen HPK Tom Noro HUL Simo Olkinuora LIN Jukka Lehto PCP
30 Rauli Rämö BIT Anssi Viinikainen SUS Jari Korvenaro LBO Pekka Urponen UTU
31 R Mikael Gripenberg HBY Vesa Tuominen UTU Ville Sappinen NAS Juhani Nieminen MEH
32 Jari Marttinen TUR Tarmo Wasenius SUS Tapio Valariutta KIS Anja Parviainen HBY
33 Tapio Hirvonen NAS Mikko Neuvonen HUL Teuvo Kamunen TAV Kari Poikolainen SLP
34 Jyrki Matikainen SUS - Antero Lehti RIE Jukka Voivala BOM
35 Tatu Kuusisto TUR Harri Näsilä SLP Reijo Taka-Eilola KVP Jarmo Pitkäkangas LIN
36 Antti Tuukkanen DRO Matti Kaseva KUU Pertti Kinnunen KIS Heikki Velin MAP
37 Ari Piira ANJ Raimo Karppinen TUR Matti Hoffren KAN Pekka Kokkonen KIS

YLEINEN DUPPELI 97 joukkuetta (104, 96, 102, 101, 100, 91)

 ABCD
1 R Tatu Kuusisto TUR
Seppo Lindman TUR
Matti Välimaa ORA
Karl-Erik Romar ORA
Juhani Airaksinen TUR
Juhani Junttila BOU
Tapani Lakkala BOU
Kimmo Melamies BOU
2 Jari Hakuli TAV
Mika Sallinen TAV
Kimmo Ollikainen BIT
Arto Kranttila BIT
Jari Hukka SUS
Raimo Piiroinen SUS
Hannu Saari HAR
Kari Lehtonen TUR
3 R Juha Jutila PCP
Arto Stenberg PCP
Ilpo Vuorinen KIS
Tapio Valariutta KIS
Pentti Mehtonen KVP
Pauli Mehtonen KVP
Ari Jokinen HUL
Hannu Haajanen HUL
4 Jari Talja MYN
Pasi Punta MYN
Kari Pyykkö KVP
Henry Salo KVP
Jari Hänninen EPA
Seija Viertonen EPA
Hannu Kaatranen DRO
Pasi Matilainen DRO
5 R Ismo Ristolainen NAS
Ville Sappinen NAS
Mona Karp ORA
Helmer Karp ORA
Iiro Panula KVP
Jukka Toikko KVP
Teuvo Kyllönen TUR
Jari Marttinen TUR
6 Tommi Kiviranta PCS
Kari Harsia PCS
Arto Savolainen PKP
Jussi Savolainen PKP
Jarmo Pitkäkangas LIN
Mika Metsä-Eerola LIN
Jouni Sinkkonen KIS
Jussi Hakulinen KIS
7 R Harri Lehtinen LIN
Hannu Muuri LIN
Joni Soini PCP
Raimo Vesterlund PCP
Petri Seppä PCS
Simo Linteri PCS
Lauri Kolehmainen KVP
Daniel Duhamel KVP
8 Jaakko Talosela PSI
Seppo Jalonen BAL
Ole Nyberg ANJ
Jenny Nyberg ANJ
Jani Laasonen CDC
Markus Lähdesniemi CDC
Mikko Jaanu ANJ
Jukka Pöyry LBO
9 R Marko Aalto SUS
Anssi Viinikainen SUS
Jani Hatanpää ORA
Toni Kallinki ORA
Arto Rantakaulio ANJ
Markku Latvanen ANJ
Reijo Taka-Eilola KVP
Janne Rissanen KVP
10 Jari Alanen DRO
Ismo Lidner DRO
Jukka Voivala BOM
Harry Uschanov BOM
Pekka Kokkonen KIS
Teuvo Pajuoja KIS
Heikki Pyrhönen HUL
Arvo Haikonen HUL
11 R Pauli Piiparinen KAL
Mikko Lehto KAL
Pekka Urponen UTU
Vesa Tuominen UTU
Risto Vartiamäki KVP
Pertti Rinkkala KVP
Markku Immonen KOU
Mauri Kuitunen KOU
12 Pertti Kinnunen KIS
Maire Kinnunen KIS
Esa Ylivarvi LIN
Jukka Ruuskanen LIN
Jukka Salminen DRO
Markku Pellikainen KAN
Stig Svens ORA
Kenneth Semskar ORA
13 R Olli Sinnemaa CDC
Tuukka Ylönen CDC
Mikko Neuvonen HUL
Antti Tuukkanen DRO
Hemmo Järvinen MYN
Eeva Järvinen MYN
Petri Lohman ANJ
Seppo Järvisalo KOK
14 Matti Lehtinen SUS
Tarmo Wasenius SUS
Pekka Koivunen KAR
Raimo Vakkari KAR
Juha Jänne KVP
Heikki Jänne KVP
Seppo Koistiola ANJ
Jari Korvenaro LBO
15 R Samuli Kankkunen HPK
Juha-Pekka Siro HPK
Pekka Mehtonen KVP
Petri Mehtonen KVP
Leo Hirmukallio LAR
Jorma Teräskallio LAR
Mikko Lahti RIE
Antero Lehti RIE
16 Anna Valtonen TUR
Unto Peri TUR
Tuomo Lehtinen PCP
Viljo Stenberg PCP
- Tommi Talja MYN
Jukka Järvinen MYN
17 R Antti Riihikanto HPK
Arttu Poikolainen HPK
Harri Turunen PCS
Pasi Hämäläinen PCS
Jarno Lahti BOM
Mika Vuori BOM
-
18 Ville Järvi PSI
Jani Holmberg PSI
Jaakko Kimari HUL
Tom Noro HUL
Lasse Ahlroth KOK
Jorma Nöjd KOK
Juha Hyytiäinen MAP
Heikki Velin MAP
19 R Marko Jakonen LBO
Miikka Kouvonen LBO
Kai Aalto KAR
Matti Villanen KAR
Jouni Heinonen LAR
Yrjö Munukka LAR
Jarkko Kallio NAS
Miro Heikkilä NAS
20 Seppo Tuominen HAR
Jouni Väliviita HAR
Heikki Haapanen LOI
Tuomas Kettunen LOI
Simo Olkinuora LIN
Ari-Pekka Mäkelä CDC
Seppo Havukainen PCP
Harri Näsilä SLP
21 R Tero Nikki NAS
Antti Lehtonen LBO
Seppo Rehumäki TYR
Harri Koivunen TYR
Harri Kankaanpää PCP
Jukka Lehto PCP
Seppo Roponen KAL
Jukka Salmi KAL
22 Pekka Puntanen HUL
Keijo Nykänen DRO
Martti Korhonen HUL
Jukka Särkkä HUL
Jarmo Heinonen CDC
Sami Lukka SLP
Kimmo Keränen TUR
Lassi Mäki TUR
23 R Mikael Gripenberg HBY
Jari Häkkinen TUR
- Jouni Hokkinen KUU
Matti Kaseva KUU
Markku Nieminen LOI
Bachir Benhammoud LOI
24 Armas Hursti MAP
Petri Meripaasi MAP
Pekka Jokinen VUF
Matti Koskue VUF
Harri Tyyskä DRO
Mikko Soikkeli TAV
Tapio Sappinen NAS
Tapio Hirvonen NAS
25 Pasi Juurikkala TAV
Pertti Taipale TAV
Rauli Rämö BIT
Risto Pihlainen SLP
Riitta Vesamäki TUR
Raimo Karppinen TUR
Pekka Koponen NAL
Markku Kulin NAL

YLEINEN TRIPPELI 60 joukkuetta (62, 63, 62, 68, 63, 64)

 ABCD
1 R Marko Aalto SUS
Jari Lukkarila SUS
Anssi Viinikainen SUS
Tero Nikki NAS
Tapio Sappinen NAS
Jarkko Kallio NAS
Hannu Saari HAR
Vesa Korpunen HAR
Kari Lehtonen TUR
Reijo Pousi KUU
Pekka Stark CDC
Ossi Valpio KUU
2 Seppo Tuominen HAR
Matti Viljanen HAR
Jouni Väliviita HAR
Antti Lehtonen LBO
Sami Lukka SLP
Henri Lukka LIN
Armas Hursti MAP
Juha Hyytiäinen MAP
Petri Meripaasi MAP
Jaakko Talosela PSI
Seppo Jalonen BAL
Martti Hokkanen EPA
3 R Henry Myyryläinen DRO
Hannu Kaatranen DRO
Pasi Matilainen DRO
Jani Hatanpää ORA
Toni Kallinki ORA
Kenneth Semskar ORA
- Risto Vartiamäki KVP
Pertti Rinkkala KVP
Jari Haapanen KVP
4 Matti Lyyra TAV
Pasi Juurikkala TAV
Pekka Korelin TAV
Ismo Ristolainen NAS
Ville Sappinen NAS
Tapio Hirvonen NAS
Jukka Salminen DRO
Markku Pellikainen KAN
Seppo Härkönen HUL
Markku Nieminen LOI
Bachir Benhammoud LOI
Tuomas Kettunen LOI
5 R Juha Jutila PCP
Arto Stenberg PCP
Viljo Stenberg PCP
Lasse Ahlroth KOK
Arja Ahlroth KOK
Jorma Nöjd KOK
Stig Svens ORA
Matti Välimaa ORA
Karl-Erik Romar ORA
-
6 Mehmet Güzel IPC
Seppo Kaukiainen IPC
Selhattin Güzel IPC
Mikko Jaanu ANJ
Petri Lohman ANJ
Seppo Koistiola ANJ
Rauno Kallio TAV
Mikael Udd TAV
Pertti Taipale TAV
Timo Hyttinen KAN
Jarkko Immonen KAN
Tero Rasimäki KAN
7 R Marko Jakonen LBO
Miikka Kouvonen LBO
Jukka Holopainen LBO
Arto Savolainen PKP
Jussi Savolainen PKP
Tuukka Hursti PKP
- Ole Nyberg ANJ
Jenny Nyberg ANJ
Sulo Niiranen ANJ
8 Pentti Mehtonen KVP
Pauli Mehtonen KVP
Reijo Mehtonen KVP
Pauli Piiparinen KAL
Mikko Lehto KAL
Ville Järvi PSI
Martti Korhonen HUL
Pekka Puntanen HUL
Jukka Särkkä HUL
Petri Seppä PCS
Simo Linteri PCS
Markku Rinne PCS
9 R Olli Sinnemaa CDC
Tuukka Ylönen CDC
Markus Lähdesniemi CDC
Seppo Havukainen PCP
Harri Näsilä SLP
Janne Rissanen KVP
Mona Karp ORA
Helmer Karp ORA
Reino Pykälämäki VAA
Hannu Muuri LIN
Harri Lehtinen LIN
Mika Metsä-Eerola LIN
10 Seppo Roponen KAL
Antti Väisänen KAL
Esko Riste KAL
Jussi Lehti RIE
Markus Sohlman RIE
Leo Värränkivi RIE
Lassi Mäki TUR
Kari Randell TUR
Juhani Sucksdorff TUR
Kai Aalto KAR
Pekka Koivunen KAR
Raimo Vakkari KAR
11 R Antti Riihikanto HPK
Arttu Poikolainen HPK
Samuli Kankkunen HPK
Rauli Rämö BIT
Kimmo Ollikainen BIT
Arto Kranttila BIT
Mikko Soikkeli TAV
Jyrki Matikainen SUS
Harri Tyyskä DRO
Mirva Näsilä HBY
Outi Raitasuo HBY
Satu Lehtonen HBY
12 Pekka Mehtonen KVP
Petri Mehtonen KVP
Ari Reijonen KVP
R Iivo Paaso CDC
Jarmo Heinonen CDC
Mikael Gripenberg HBY
Ilpo Vuorinen KIS
Tapio Valariutta KIS
Ossi Kekkonen KOP
Matti Koste KOK
Tapani Joutjärvi KOK
Seppo Järvisalo KOK
13 R Anu Uusio PSI
Kati Nieminen PSI
Salla Kalliosalo LIN
Tuomo Lehtinen PCP
Harri Kankaanpää PCP
Jukka Lehto PCP
Tapani Lakkala BOU
Kimmo Melamies BOU
Mikko Melamies BOU
Hannu Haajanen HUL
Ari Jokinen HUL
Mauno Lind DRO
14 Jari Alanen DRO
Ismo Lidner DRO
Antti Tuukkanen DRO
Lauri Kolehmainen KVP
Daniel Duhamel KVP
Reijo Taka-Eilola KVP
Mikko Lahti RIE
Antero Lehti RIE
Mikko Lehti RIE
Seija Hukkanen TUR
Mirja Laine TUR
Riitta Vesamäki TUR
15 R Jari Häkkinen TUR
Seppo Lindman TUR
Juha-Pekka Siro HPK
- Jouni Heinonen LAR
Yrjö Munukka LAR
Merja Salonranta LAR
Tarmo Wasenius SUS
Merja Wasenius SUS
Matti Lehtinen SUS
16 Jukka Voivala BOM
Jarno Lahti BOM
Mika Vuori BOM
Jaakko Kimari HUL
Mikko Neuvonen HUL
Tom Noro HUL
Eila Sistonen KVP
Heikki Parkkinen KVP
Arja Jaakonaho KVP
Allan Degerstedt BIT
Christer Nyman BIT
Ilkka Konola BIT

YLEINEN AMMUNTA 62 pelaajaa (49, 59, 28)

R Tuukka Ylönen CDC R Anssi Viinikainen SUS R Arto Stenberg PCP R Juha-Pekka Siro HPK
R Olli Sinnemaa CDC R Arttu Poikolainen HPK R Pauli Piiparinen KAL R Hannu Muuri LIN
R Seppo Lindman TUR R Harri Lehtinen LIN R Miikka Kouvonen LBO R Samuli Kankkunen HPK
R Marko Jakonen LBO R Jukka Holopainen LBO R Mikael Gripenberg HBY R Marko Aalto SUS
Jukka Pöyry LBO Jaana Alkila LIN Simo Olkinuora LIN Antti Riihikanto HPK
Ville Sappinen NAS Ismo Ristolainen NAS Tapio Hirvonen NAS Harri Kankaanpää PCP
Joni Soini PCP Mika Sallinen TAV Jari Hakuli TAV Mikko Soikkeli TAV
Jaakko Talosela PSI Kati Nieminen PSI Ville Järvi PSI Petri Seppä PCS
Simo Linteri PCS Harri Turunen PCS Ari-Pekka Mäkelä CDC Jyrki Matikainen SUS
Outi Raitasuo HBY Mirva Näsilä HBY Stiina Kamppuri MUN Seija Järvi MUN
Harri Tyyskä DRO Henry Myyryläinen DRO Kimmo Keränen TUR Kari Poikolainen SLP
Harri Näsilä SLP Arto Savolainen PKP Jussi Savolainen PKP Teuvo Pajuoja KIS
Antero Lehti RIE Jarno Lahti BOM Markku Nieminen LOI Seppo Järvisalo KOK
Anu Sutinen KUU Martti Korhonen HUL Pekka Jokinen VUF Harry Uschanov BOM
Risto Vartiamäki KVP Iivo Paaso CDC Pentti Kuvaja PSI Jani Laasonen CDC
Kari Vartiainen KUU Mehmet Güzel IPC - -

NAISTEN SINGELI 46 pelaajaa (52, 51, 48, 49, 41, 39)

 ABCD
1 R Pirjo Kivinen LOI Ritva Peltomaa PCP Sinikka Lappalainen ANJ Seija Järvi MUN
2 Seija Uusitalo LOI Mari Lohman ANJ Paula Järvisalo KOK Salla Kalliosalo LIN
3 R Kati Nieminen PSI Niina Löflund KIS Mona Karp ORA Mirja Laine TUR
4 Riitta Vesamäki TUR Vuokko Majander KOU Elvi Aaltonen LOI Kirsi Lampinen PSI
5 R Mirva Näsilä HBY Päivi Kaunisto LOI Helena Forsbäck-Turunen PCS -
6 Annikki Saarinen LOI Pia Gripenberg HBY Pirjo-Liisa Frangén MUN Katri Ripatti ANJ
7 R Outi Raitasuo HBY Helena Kankaanpää PCP Mirja Paatero BIT Tarja Roslöf HAR
8 Helinä Grön KOU Arja Ahlroth KOK Seija Hukkanen TUR Anita Olkinuora LIN
9 R Stiina Kamppuri MUN Eila Nummila LOI Anu Sutinen KUU Teija Muuri LIN
10 Jaana Alkila LIN Riitta Kangas KAL Terttu Mäki LOI Anja Laine KIS
11 R Kirsi Tikka BOM Anu Uusio PSI Anni Wasenius SUS Seija Viertonen EPA
12 - Maarit Flink-Soini PCP Maire Kinnunen KIS Tuula Ahonen KAL

NAISTEN DUPPELI 24 joukkuetta (27, 31, 29, 25, 28, 26)

 ABCD
1 R Pirjo Kivinen LOI
Päivi Kaunisto LOI
Paula Järvisalo KOK
Hilkka Kauppinen KOK
Pia Gripenberg HBY
Katja Hilden HBY
Kirsi Tikka BOM
Satu Leivonsalo BOM
2 R Mirva Näsilä HBY
Outi Raitasuo HBY
Anita Olkinuora LIN
Stiina Kamppuri MUN
Tuula Ahola MUN
Pirjo-Liisa Frangén MUN
Seija Järvi MUN
Kirsi Lampinen PSI
3 R Anja Parviainen HBY
Satu Lehtonen HBY
Teija Muuri LIN
Tarja Grönvall LIN
Helinä Grön KOU
Vuokko Majander KOU
Maarit Hinkkala RIE
Pie Jeremejew RIE
4 R Anu Uusio PSI
Kati Nieminen PSI
Tuula Ahonen KAL
Riitta Kangas KAL
Elvi Aaltonen LOI
Eila Nummila LOI
Maarit Flink-Soini PCP
Ritva Peltomaa PCP
5 R Helena Kankaanpää PCP
Tarja Roslöf HAR
Pirjo Kuronen TAV
Sari Laine TAV
Jaana Alkila LIN
Heli Kinnunen LIN
Mirja Laine TUR
Seija Hukkanen TUR
6 R Salla Kalliosalo LIN
Katri Ripatti ANJ
Eila Sistonen KVP
Riitta Nurminen KVP
Anni Wasenius SUS
Merja Wasenius SUS
Seija Uusitalo LOI
Annikki Saarinen LOI

NAISTEN TRIPPELI 16 joukkuetta (17, 15, 14, 16, 16, 17)

 ABCD
1 R Mirva Näsilä HBY
Outi Raitasuo HBY
Satu Lehtonen HBY
Pirjo Kivinen LOI
Seija Uusitalo LOI
Annikki Saarinen LOI
Kirsi Tikka BOM
Anita Olkinuora LIN
Pirjo-Liisa Frangén MUN
Tuula Ahonen KAL
Riitta Kangas KAL
Kirsi Lampinen PSI
2 R Seija Järvi MUN
Tuula Ahola MUN
Stiina Kamppuri MUN
Ritva Peltomaa PCP
Helena Kankaanpää PCP
Maarit Flink-Soini PCP
Pirjo Kuronen TAV
Kaija Savelainen TAV
Sari Laine TAV
Mirja Paatero BIT
Leni Pakkala BIT
Marja Mattila BIT
3 R Anu Uusio PSI
Kati Nieminen PSI
Salla Kalliosalo LIN
Helinä Grön KOU
Vuokko Majander KOU
Sinikka Lappalainen ANJ
Liisa-Johanna Pesonen TAV
Päivi Hakulinen TAV
Riitta Öhman TAV
Elvi Aaltonen LOI
Eila Nummila LOI
Terttu Mäki LOI
4 R Anja Parviainen HBY
Tarja Roslöf HAR
Katri Ripatti ANJ
Teija Muuri LIN
Tarja Grönvall LIN
Jaana Alkila LIN
Mirja Laine TUR
Seija Hukkanen TUR
Merja Airaksinen TUR
Paula Järvisalo KOK
Maj-Britt Malmberg KOK
Hilkka Kauppinen KOK

JUNIORISINGELI 23 pelaajaa (11, 16, 16, 17, 21, 24)

Olli-Pekka Aaltonen RIE Hannes Lahti RIE Niina Laiho RIE Jussi Lehti RIE
Ville Pyykkö RIE Markus Sohlman RIE Matias Anttonen RIE Tommi Talja MYN
Mikko Talja MYN Ville Punta MYN Matias Hyytiäinen MAP Justus Hyytiäinen MAP
Hanna Alkila LIN Henri Lukka LIN Iiro Panula KVP Mikko Kamppuri MUN
Henry Myyryläinen DRO Mikko Melamies BOU Jukka-Pekka Kimari HUL Mari Lohman ANJ
Anna Rinkkala KVP Maria Rinkkala KVP Jan Pakarinen GTO -

JUNIORIDUPPELI 9 joukkuetta (4, 8, 7, 8, 9, 10)

Matias Hyytiäinen MAP
Justus Hyytiäinen MAP
Olli-Pekka Aaltonen RIE
Niina Laiho RIE
Ville Punta MYN
Mikko Talja MYN
Jussi Lehti RIE
Henri Lukka LIN
Henry Myyryläinen DRO
Mikko Kamppuri MUN
Jukka-Pekka Kimari HUL
Mikko Melamies BOU
Mari Lohman ANJ
Anni-Maija Aalto KAR
Maria Rinkkala KVP
Paavo Rinkkala KVP
Markus Sohlman RIE
Ville Pyykkö RIE
- - -

JUNIORITRIPPELI 6 joukkuetta (4, 4, 4, 4, 5, 5)

Olli-Pekka Aaltonen RIE
Hannes Lahti RIE
Niina Laiho RIE
Jussi Lehti RIE
Henri Lukka LIN
Pontus Vainionpää RIE
Henry Myyryläinen DRO
Mikko Kamppuri MUN
Jukka-Pekka Kimari HUL
Anna Rinkkala KVP
Maria Rinkkala KVP
Paavo Rinkkala KVP
Markus Sohlman RIE
Ville Pyykkö RIE
Mikko Melamies BOU
Tommi Talja MYN
Mikko Talja MYN
Ville Punta MYN
- -