Petanque SM 2007 Mikkeli - Yleinen singeli - 1. poulekierros%7C4%7CR Joel Anttonen (PSC)%7CJarkko Immonen (KAN)%7CJussi Lehti (RIE)%7CMikko Talja (MYN)%7CR Timo Salminen (KVP)%7CHarri Tyyskä (DRO)%7C-%7CJari Santaluoto (LOI)%7CR Toni Ikonen (KAL)%7CReijo Taka-Eilola (KVP)%7CSalim Fadillioglu (PSC)%7CTapio Valariutta (KOP)